Nepal Fisheries Society (NEFIS)

नेपाल फिसरिज सोसाईटी

पृष्ठभूमि एवं अबधारणा :

- नेपाल राज्य स्थित वि.सं. द्दण्द्धठ सालको ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुर्नस्थापनाको साथसाथै विभिन्न व्यवसायि / Professional झै राष्ट्रमा  उपलव्ध मत्स्य क्षेत्र सम्बद्ध असिम श्रोत साधनको समुचित सदुपयोग गरि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन मत्स्य व्यवसायको विकास, अनुसन्धान, शिक्षण, उद्योगमा संलग्न सबै सरोकारवाला (Stakeholders) समुदाय संगति भएर जानु पर्छ भन्ने सोचले यस नेपाल फिसरिज सोसाईटी (Nepal Fisheries Society (NEFIS) को आवश्यकता सम्बन्धि अबधारणा श्रृजना भएको हो ।

- मुलुकमा विद्यमान प्राकृतिक जलसम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन, माछा लगायतका महत्वपुर्ण जैविक विविधता एवं जलिय वातावरणको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन एवं मत्स्य क्षेत्रले  खाद्य सुरक्षा एवं रोजगारीको सुअवसर प्रदान गर्ने सशक्त क्षेत्र भएकोले सम्बद्ध सबैको संलग्नतामा काम कार्यवाही अगाडी बढाउन यस सोसाईटीको संस्थागत विकास गर्ने आवश्यकतालाई हृदयंगम गरि प्रारम्भमा ५/७ जनाको छलफलबाट यस सोसाईटीको शुरुवात भएको हो ।

 - यसरी मुलुक भित्र मत्स्य क्षेत्रको विकास एवं व्यवस्थापनमा संलग्न बिज्ञ, प्राबिधिक, बैज्ञानिक, अध्यापक, कृषक, उद्यमी, व्यवसायी आदिको हकहित सुरक्षित गरि एक आपसमा आबद्दव गरी मत्स्य पेशा र व्यवसायको सम्मुन्नती तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत  टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य लिएर २०५२ साल पौष २४ गते यस नेपाल फिसरिज सोसाईटीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौमा बिधिवत दर्ता भई स्थापना भएको हो ।

 

उद्देश्य:

-क)   मत्स्य वै१ानिक तथा प्राविधिकहरुका बिच मत्स्य विकास एवं जलचरहरुको संरक्ष०ा एवं सर्म्बर्४नको लागि प्रभावकारी अन्तरक्रिया (effective interaction) र सहयोग  (cooperation) गर्नुका साथै मत्स्य व्यवसायीहरुको व्यवसायिक दक्षता (Professionalism) को विकास  गर्ने ।

-ख)   नेपालमा अवस्थित जलाशयहरुको उपयोग तथा जलचरहरुको संरक्ष०ा एवं सर्म्बर्४न सम्बन्धि जनचेतना (mass awareness) जगाउने र फैलाउने, साथै अधिराज्यमा अवस्थित जलश्रोतको विकास कार्यको फलस्वरुप जलचर विविधता (Diversity of Aquatic life) माथि पर्ने प्रभाव तर्फ नेपाल सरकार एवं र्सवसाधार०ा जनताको ध्यान आकर्षा गराउने ।

-ग)   एशियन फिसरिज सोसाइ६ीको राष्६्रिय निकाससंग निक६तम सम्बन्ध स्थापना गर्ने र अधिराज्यभर रहेका अन्य समान -मिल्दो जुल्दो) उ२ेश्य भएका समिति संग समेत सर्म्पर्क र सहयोग affiliation and cooperation स्थापना गर्ने र समायानुकुल अन्य अन्तराष्६्रिय फिसरिज सोसाइ६ी संग समेत सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाने ।

-३)   मत्स्य पेशामा संलग्न बै१ानिक तथा व्यवसायीहरुलाई उनीहरुको काम एवं योगदानको आधारमा उचित कदर गर्ने ।

-ङ)   नेपाल सरकार र स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति सं३ संस्था इत्यादिलाई आवश्यक परेमा मत्स्य विकास Fisheries and Aquaculture Development) जलीय वातावर०ा (Aquatic Environment) एवं जलचर संरक्ष०ा र उपयोग (Aquatic life protection and utilization) सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलव्ध गराउने ।

-च)   मत्स्य विकास, जलचर विविधता, मत्स्य र जलीय वातावर०ा (Aquatic environment) सम्बन्धी राष्६्रिय एवं अन्तरराष्६्रिय स्तरको वै१ानिक कार्य गोष्७ी सेमिनार तथा वै१ानिक प्रवचनहरुको आयोजना गर्ने ।

-५)   जलीय वातावर०ा स्वच्५ राख्न र दुषित हुनबा६ बचाउन प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने ।

-ज)   जलचर विविधताको अध्ययन गर्ने, संरक्ष०ा तर्फ आवश्यक परामर्श दिने ।

सोर्साईटीका कार्यकारी सभाका बर्तमान पदाधिकारीहरु

अध्यक्ष          ः        डा. माधव कुमार श्रेष्ठ

उपाध्यक्ष        ः                श्री शुरेश कुमार वाग्ले

महासचिव       ः        श्री रमानन्द मिश्र

सहसचिव       ः        श्री युगल किशोर तिवारी

कोषाध्यक्ष       ः        श्री शंकर प्रसाद दाहाल

सदस्य           ः        श्री अग्नी प्रसाद नेपाल

सदस्य           ः        श्री भागवत प्रसाद

सदस्य           ः        श्री प्रवेश सिंह कंुवर

सदस्य           ः        डा. सुनिला र्राई

सदस्य           ः        श्री कमला र्घर्ती

सदस्य           ः        श्री नविन बाबु खनाल

Message of President

Ganesh Kumar KC

We feel extremely honored and express my great pleasure to bring our federation's website www.naf.org.np to be accessible to our valued readers. In this occasion, We would like to express warm welcome to all of you for investing your valuable time for surfing this site. we would like to take this opportunity to request all our recipients, donor agencies and well-wishers for their incessant support and cooperation in an attempt to achieve the goals and thank them heartily for their good wishes at all times. We hope, the information provided in this site will be useful to all of you. We assure you that, we will updating the information regularly. We look forward to receive your valuable comments and suggestions for correction this site. Thank you surfing this site.
Ganesh KC, President

Contact Details

Nepal Agriculture Federation
Agriculture Marketing Directorate
Harihar Bhawan
Phone: 9851084226,9851007264,
9841254428,9845186775,
9851003113
Email: info@naf.org.np